Foto


Vanmorgen vroeg naar Amsterdam noord vertrokken om de website af te maken. Vergeten te eten en te drinken, maar de site is af. De plannen zijn gemaakt en nu is het heel hard werken om sponsoren en donateurs te vinden. We hebben wel heel goed nieuws want we hebben een grote donatie ontvangen van Parket legservice Niemans. We hebben ook een kleine donatie ontvangen van een anonieme donateur. Het begin is er, wie volgt.
Banknummer 62.64.35.706 A.C. Oostveen inzake adamnaarbanjul.nl  Help on
s.